Login Register

Características: elige el opuesto en una plantilla interactive (cuadrados)

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

Wat is het tegengestelde van ‘rubio’? ‘Moreno!’ In een afsluitende oefening bespreken de studenten het antoniem van eigenschappen die het karakter of het uiterlijk omschrijven. Ze hebben deze eigenschappen tijdens de les gezien (bv. cerrado, feo, alto). De studenten van het universitaire talencentrum roepen de leerkracht de tegengestelde betekenis toe, zij klik op het bord om te zien of het juist is. De oefening is met de template ‘tiles’ uit de galerij opgemaakt.

details

Target language: Spanish

Resource language: Dutch

Native language of learners: Spanish

Age range: 18+

Language level: A1 - beginner

Educational context: Higher Education

IWB Features: Interactive objects

Teaching methods: Whole class questioning

Language area: Vocabulary

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

Voor zo’n oefening vraag ik de volgende keer studenten aan het SMART Board. Als ik per activiteit één of twee studenten aan bord laat komen, is dat genoeg. De bedoeling is wel dat iedereen eens in contact komt met het bord. Dat is leuk voor hen en zo wordt het SMART Board ook echt een onderdeel van de les van iedereen. […]

Hoe meer studenten aan het SMART Board komen, hoe beter. Het moet geen chaos worden, maar als zij zelf iets kunnen doen, waarom zou ik het dan doen? Dat is meer mijn filosofie.

 

Learner comments

Learner 1: Het ziet er leuk uit, maar of dat zoveel aan toevoegt? Misschien wel dat jouw aandacht beter erbij blijft.

Learner 2: Ja, dat denk ik ook.

Other comments

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Related items

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.