Login Register

Gramática: eligiendo verbos con una plantilla interactiva (vortex)

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

‘Me gusta’ of ‘me gustan’? Verschillende studenten komen aan het bord en verplaatsen een woord naar de juiste cirkel.  Indien het juist is, verdwijnt het woord in de cirkel, anders blijft het staan. De leerkracht geeft in het begin een voorbeeld met ‘salir de noche’. Ze sleept het eerst naar de verkeerde oplossing (‘me gustan’) waar het woord geweigerd wordt,  en dan naar de linkerkant waar het in de cirkel verdwijnt.  (‘me gusta’). De leerkracht gebruikt voor deze oefening de vortex-template uit de galerij.

details

Target language: Spanish

Resource language: Dutch

Native language of learners: Various

Age range: 18+

Language level: A1 - beginner

Educational context: Higher Education

IWB Features: Interactive objects

Teaching methods: Individual activity at IWB

Language area: Grammar

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

Het lokaal was veel te klein om iedereen iets te laten doen op het SMART Board. Omdat er zo weinig ruimte in het lokaal was, bereikte ik met de activiteit eigenlijk niet het effect dat ik wilde. Ik vind dat in een les de studenten op een gegeven moment ook iets moeten doen, in de zin van opstaan of van houding veranderen. Ik dacht dat deze activiteit dat heel snel zou toelaten, maar ze duurde veel te lang en vooral dat gedoe met de tafels en de stoelen. […]

[Ik zou het de volgende keer op een andere manier doen:] een paar studenten werken op het bord en de anderen roepen vanop hun plaats de antwoorden.

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.