Login Register

Combinando información personal con arrastrar y soltar

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

¿Quin es Alejandro Sanz? In een van de eerste lessen Spaans aan dit universitair taalinstituut worden persoonlijke gegevens van de Spaanse zanger Alejandro Sanz besproken. Eerst vraagt de leerkracht de studneten welke woorden niet duidelijk zijn.  Problematische woorden worden door een medestudent uitgelegd (bv. ‘hermanos’, ‘escritores’). Nadat de woordenschat uitgeklaard is, verbinden de studenten de verschillende componenten. De klas doet de oefening in het boek, een student voert de oefeningen aan het bord uit. Ook tijdens deze oefening worden onduidelijke woorden door de medestudent verklaard. Aan het einde wordt de hele oefening nog eens overlopen.

details

Target language: Spanish

Resource language: Dutch

Native language of learners: Various

Age range: 18+

Language level: A1 - beginner

Educational context: Higher Education

IWB Features: Drag & drop

Teaching methods: Individual activity at IWB

Language area: Vocabulary

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

Op basis van de oefeningen in het boek maak ik in notebook een oefening die ongeveer dezelfde is. Ik zoek op internet een foto van de zanger, ik zoek ongeveer dezelfde dingen die in het boek staan. Zo kunnen de studenten op het SMART Board zien hoe ze de activiteit in hun boek goed kunnen doen. Het is dus niet precies hetzelfde, maar de oefening is wel vergelijkbaar.

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Related items

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.