Login Register

Spreken: de tijd opnemen

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

In de vierde les Nederlands spreken de studenten over actuele televisieprogramma’s. De studenten krijgen de opdracht om drie programma’s uit te kiezen die ze graag willen zien. Ze moeten opschrijven hoe het programma heet, wanneer het begin en hoe laat het afgelopen is. De studenten krijgen drie minuten voor deze opdracht. Om te timen, gebruikt de leerkracht de tool ‘tijdopnemer’ uit de galerij in SMART-notebook, die drie minuten aftelt. Aan het einde bespreken de studenten hun keuze met een medestudent. De opdracht maakt deel uit van een taak over de tijd (‘vragen en zeggen hoe laat het is’).

details

Target language: Dutch

Resource language: Dutch

Native language of learners: Various

Age range: 18+

Language level: A1 - beginner

Educational context: Higher Education

IWB Features: Interactive objects

Teaching methods: Individual activity

Language area: Speaking

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

De timer gebruik ik heel vaak, gewoon voor mijn klasmanagement. Als je zegt: “Je hebt drie minuten”, dan is dat ook effectief drie minuten en niet twee minuten opstarten en dan nog een beetje daarover nadenken.

Learner comments

Learner 1 : I am a bit a slow mover so whenever there is a stop watch on the board I don’t think I respond well to this kind of pressure (laughs).
Learner 1 : Ik ben een trage starter en als ik een stopwatch op het bord zie, denk ik niet dat ik goed met die druk zal omkunnen. (gelach)

Learner 2: Once we did a little competition with a stopwatch displayed on the bord. That was fun!
Learner 2: We hebben ooit eens een kleine competitie gedaan met de stopwatch op het bord die aftelde. Dat was leuk!

Other comments

 

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Related items

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.