Login Register

De klok: Zeggen hoe laat het is

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

In de vierde les herhalen de buitenlandse studenten hoe ze de tijd in het Nederlands kunnen vragen. De leerkracht verzet de wijzers van de klok en vraagt de studenten: “Hoe laat is het?”. De juiste oplossing wordt op het bord genoteerd (“Het is….”). In de galerij zijn er verschillende klokken te vinden. In dit geval kiest de leerkracht een wijzerplaat met cijfers en bijpassende wijzers. Op het einde laat ze een klok uit de multimediagalerij zien die de actuele tijd toont.

details

Target language: Dutch

Resource language: Dutch

Native language of learners: Various

Age range: 18+

Language level: A1 - beginner

Educational context: Higher Education

IWB Features: Interactive objects

Teaching methods: Whole class questioning

Language area: Speaking

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

De oefening met de klok was een herhaling. Ik vind het heel handig dat je met het digibord precies kan laten zien hoe laat het is. Want vooral de ‘halve uren’ vinden ze erg moeilijk. Zo vinden ze het bijvoorbeeld zeer onlogisch dat het half drie is en niet half twee. […] Dat maakt het digibord heel duidelijk. Ook leuk dat je telkens de echte klok kan laten zien en kan vragen: ‘Hoe laat is het nu?’.

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Related items

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.