Login Register

La Tour Eiffel - lecture - révéler la chronologie

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

Na het lezen van een tekst over de Eiffeltoren herhaalt de klas enkele details door selectief te lezen. De leerkracht heeft op de template ‘Timeline reveal’ uit de “lesson activity toolkit” in de SMART-galerij een aantal data vermeld waarop de Eiffeltoren in een ander kleur geschilderd werd. De leerlingen moeten in de tekst de juiste oplossing zoeken en zeggen welke kleur het monument in een bepaald jaar had. Dat is een van de oefeningen die de leerkracht na het lezen van de tekst toepast om de inhoud te herhalen.

details

Target language: French

Resource language: Dutch

Native language of learners: Dutch

Age range: 15+

Language level: A2 - Lower Intermediate

Educational context: Secondary Education

IWB Features: Interactive objects

Teaching methods: Whole class discussion

Language area: Reading

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

Ik vind de templates goed. Maar het heeft me de eerste keer wel veel tijd gekost om te kijken welke templates er zijn en hoe je ze moet opmaken. Er staan gelukkig wel kleine video’s bij met uitleg hoe je dat moet doen…Nu ik er meer van ken, gebruik ik ze vaker.

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Related items

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.