Login Register

Visite virtuelle de la Tour Eiffel à l'aide de l'outil vue sur rue

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

De  leerkracht toont de leerlingen de Eiffeltoren met ‘Google Street View’. Ze voegt een koppeling naar  ‘Google Maps’  aan haar lesbestand  toe en kan zo direct op de juiste site online. De activiteit is een voorbereiding op een klasuitstap naar Parijs. Uit tijdsgebrek zullen de leerlingen de Eiffeltoren zelf niet bezoeken. Door deze activiteit krijgen ze toch een realistisch beeld van het monument.

details

Target language: French

Resource language: Dutch

Native language of learners: Dutch

Age range: 15+

Language level: A2 - Lower Intermediate

Educational context: Secondary Education

IWB Features: Interactive objects

Teaching methods: Whole class discussion

Language area: Life & Culture

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

Ik laat regelmatig iets op Google Street View zien. Als je over een plaats in Frankrijk leest in een tekst, is dat heel abstract voor de leerlingen. Met Street View kan je laten zien hoe het er écht uitziet, en dan zijn ze veel sneller mee. […]

Ik vind dat je door het digibord dingen authentieker kan maken, door een filmpje te laten zien op 'YouTube' of iets op 'Street View'. Dat is echter.

Learner comments

Leerling 1: Ik vond het wel leuk dat de leerkracht via 'Google Street View' de Eiffeltoren liet zien, omdat we er zelf niet naartoe gingen.

Leerling 2: Met een digibord kan je ook dingen opzoeken en 'YouTube'-filmpjes laten zien, dat is wel leuk.

 

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.