Login Register

The first date: listening to a video using the curtain

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

De leerlingen bekijken de video "The first date" van de Britse komiek  Rowan Atkinson. De leerlingen hebben twee vragen die ze moeten beantwoorden. In een eerste fase luisteren ze alleen naar het fragment, maar zien ze het niet. De video wordt door een schermschaduw afgedekt. Nadat ze twee keer naar het fragment hebben geluisterd, bespreken ze klassikaal  de antwoorden. De leerkracht schrijft moeilijkere woorden zoals "overdoing", "casual" en "keen" op het bord. Door het gebruik van de "magic pen", verdwijnt het woord weer. In een tweede fase bekijken de leerlingen de video zelf. Ook hier zijn weer oefeningen aan verbonden die de klas aan het einde bespreekt. Als huiswerk moeten de leerlingen zelf een datinggids opstellen.

details

Target language: English

Resource language: Dutch

Native language of learners: Dutch

Age range: 15+

Language level: A2 - Lower Intermediate

Educational context: Secondary Education

IWB Features: Ad Hoc Annotation, Hide & Reveal, Video

Teaching methods: Whole class discussion, Plenary (reflection)

Language area: Listening/Viewing

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

Door het scherm voor de video merk ik dat de leerlingen in het begin veel meer opnemen van het luisterfragment zelf. Als je het meteen laat zien, zijn ze meer bezig met het acteren van Rowan Atkinson en vatten ze de achterliggende pointe niet. Door te beginnen met de luisteroefening creëer je enerzijds nieuwsgierigheid – "wat gaat er komen?" – en anderzijds begrijpen ze de inhoud en weten ze ongeveer wat ze moeten doen. [...]

De oefening is ook een intro op de schrijftaak die ze aan het einde van de les krijgen: “Write a modern guide for dating”. Door de video krijgen ze hier meer zin in en hopelijk ook wat goede ideeën. Leerlingen die minder creatief zijn, kunnen zich op de video baseren. [...]

Je verliest minder tijd omdat je de video op voorhand volledig in de flipchart zet.

Learner comments

Leerling 1: De video vond ik wel leuk, dat was leerzaam.

Leerling 2: Zo’n oefening met de magische pen vind ik wel leuk. Zo kan je bijvoorbeeld iets in de zin met de magische pen aanduiden, en dan wordt het vergroot of in drukletters gezet.

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Related items

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.