Login Register

Grammar: modal auxiliaries - what are the rules at your place?

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

Op verschillende plekken in de klas hangen  A-4 posters die de modale hulpwerkwoorden uitbeelden (advies, gebod, verbod, geen verplichting). Een leerling komt aan het bord en kiest een gekleurd vlak waarachter een huishoudelijke taak schuilgaat (bv. de tafel dekken, naar de winkel gaan, bed opmaken, met de hond gaan wandelen). De leerlingen moeten onder de juiste poster gaan staan. Op de vraag: “Do you have to lay the table?” gaat een leerling onder de poster “advice” staan. Hij legt uit waarom hij daar staat: “My mother says I should lay the table.” De meesten moeten niet helpen in het huishouden en blijven onder de poster “no obligation” staan (“I don’t need to lay the table.” )  Een andere leerling moet de tafel dekken en staat onder het bordje “obligation”.

details

Target language: English

Resource language: Dutch

Native language of learners: Dutch

Age range: 15+

Language level: A2 - Lower Intermediate

Educational context: Secondary Education

IWB Features: Hide & Reveal, Interactive objects

Teaching methods: Individual activity at IWB

Language area: Grammar

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

Ik vond dat een leuke oefening, maar spijtig genoeg bleef de meerderheid van de klas bij “needn’t” staan. Dus ik moet een aantal andere voorbeelden vinden. [...]

De leerlingen zijn benieuwd wat er achter die gekleurde vlakken zit. Leerlingen die antwoorden, mogen als beloning aan het bord komen. Dus het verhoogt de leerlingenparticipatie.

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Related items

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.