Login Register

Grammar: modal auxiliaries - design rules for teachers

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

“It’s payback time”: er zijn heel wat regels voor leerlingen in een school. Nu krijgen de  leerlingen de kans om regels voor leerkrachten te tekenen. De leerkracht legt eerst de betekenis van de verschillende verkeersborden uit. Er zijn gevaarsborden, verbodsborden, gebodsborden en voorrangsborden. Bij deze borden MOET je iets doen, MAG je iets doen, KAN je iets doen, of MAG je iets NIET doen (= advice, permission, obligation, prohibition , no obligation) . De leerkracht gebruikt de wisser om de juiste antwoorden te laten zien. In een tweede stap moeten de leerlingen op papier een bord voor leerkrachten ontwerpen. Een aantal leerlingen tekenen hun voorbeeld op het bord. Aan het einde bespreken ze welke regels zij getekend hebben en ze gebruiken hiervoor modale hulpwerkwoorden.

details

Target language: English

Resource language: Dutch

Native language of learners: Dutch

Age range: 15+

Language level: A2 - Lower Intermediate

Educational context: Secondary Education

IWB Features: Ad Hoc Annotation, Hide & Reveal

Teaching methods: Whole class questioning, Individual activity at IWB

Language area: Grammar

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

Door de verkeersborden achter de borden te steken, heb je heel snel hulpmateriaal. Heb je het niet nodig, dan gebruik je het niet. Heb je het nodig, dan kan je het er snel bijhalen. En dan merk je ook dat de leerlingen er snel mee weg zijn. Dat zijn wel handige hulpmiddelen. 

Learner comments

Het aanduiden van woorden en het omcirkelen van een woord in een tekst is wel interessant. Normaal kan je dat niet in een boek doen en nu is dat gewoon duidelijk en dan kun je dat overschrijven.

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.