Login Register

Les Oeuvres du Louvre - test avec objets interactifs

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

De leerkracht maakt met een template uit de galerij van SMART Notebook een quiz over de verschillende kunstwerken in het Louvre. Wanneer de leerkracht het bord aanraakt, krijgen de leerlingen een foto te zien. De leerlingen moeten het juiste antwoord uit drie mogelijkheden kiezen. De template geeft aan of het de juiste oplossing is. De quiz is de afsluiter van een les over het Louvre. De leerlingen zullen de kunstwerken tijdens hun uitstap naar Parijs te zien krijgen.

details

Target language: French

Resource language: Dutch

Native language of learners: Dutch

Age range: 15+

Language level: A2 - Lower Intermediate

Educational context: Secondary Education

IWB Features: Image, Interactive objects

Teaching methods: Plenary (reflection)

Language area: Life & Culture

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

Deze oefening heb ik met een template uit de galerij gemaakt. Eens je de toepassing gevonden hebt, is het niet zo moeilijk om de oefening te maken. De leerlingen waren er wel van onder de indruk. Ik vond deze oefening ook goed.

Learner comments

Ik vond de quiz met al die foto’s tof. Voor de komst van het digibord kregen we weinig afbeeldingen te zien in de les.

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.