Login Register

Le Louvre: lecture sélective avec l'outil de mise en lumière

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

Ter herhaling van de inhoud moeten de leerlingen een tekst over het Louvre op een selectieve manier leren lezen. De klas heeft deze tekst gelezen ter voorbereiding van een schooluitstap naar Parijs. De leerkracht heeft een aantal kernzinnen uit de tekst gekozen en de tekst ingescand. De leerlingen moeten deze zinnen in een van de vijf onderdelen van de tekst terugvinden en de hele zin/context voorlezen. De leerkracht gebruikt het “spotlight”-hulpmiddel om aan te duiden waar in de tekst de zin te vinden is.

details

Target language: French

Resource language: Dutch

Native language of learners: Dutch

Age range: 15+

Language level: A2 - Lower Intermediate

Educational context: Secondary Education

IWB Features: Ad Hoc Annotation, Spotlight

Teaching methods: Plenary (reflection)

Language area: Reading

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

Dat vond ik een goede oefening. Ik vroeg me af hoe ik de tekst zou tonen, want ze is opgesteld in een klein lettertype. Maar door ze te vergroten, wordt het duidelijker. Iets rond leesvaardigheid doen is moeilijk, maar op die manier gaat het wel. [...]

De projectie van teksten op het scherm, het vergroten en het highlighten vind ik zeer goede toepassingen, omdat je ze gewoon in de les kan gebruiken zonder voorbereiding op voorhand.

Other comments

Het spotlight-hulpmiddel helpt om de aandacht te vestigen op een bepaald gedeelte van het scherm. In dit voorbeeld maakt de leerkracht telkens een nieuwe spotlight. Een alternatief zou zijn om de spotlight te laten staan en dan naar de verschillende delen van het scherm te verplaatsen. Indien nodig kan de tool van vorm veranderen.

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Related items

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.