Login Register

Culture: Glisser-déposer pour localiser des monuments parisiens

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

De leerlingen moeten op een kaart van Parijs een aantal belangrijke monumenten lokaliseren. Ze kiezen een monument (bv. het Louvre) en verslepen de blauwe cirkel naar de plek op de kaart waar het monument ligt. De activiteit is een voorbereiding op een klasuitstap naar Parijs die de leerlingen maken. De oefening moet de leerlingen helpen om zich beter te kunnen oriënteren.

details

Target language: French

Resource language: Dutch

Native language of learners: Dutch

Age range: 15+

Language level: A2 - Lower Intermediate

Educational context: Secondary Education

IWB Features: Drag & drop, Hide & Reveal, Image

Teaching methods: Individual activity at IWB

Language area: Life & Culture

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

Dit was een inleidende les om de leerlingen te laten zien waar het Louvre zich bevindt ten opzichte van de andere monumenten die ze al min of meer kennen.

Learner comments

De afbeeldingen maken alles veel duidelijker. Als je in Parijs bent, kan je je beter oriënteren. De filmpjes en afbeldingen helpen mij om dingen gemakkelijker te begrijpen.

Screenshots

screenshot

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.