Login Register

Partes del cuerpo: repetición de vocabulario

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

De studenten aan deze Nederlandse universiteit herhalen de verschillende lichaamsdelen in het Spaans. Een student komt aan het bord en schrijft het juiste woord en lidwoord op. Hij wordt bijgestaan door de andere studenten (in het Nederlands of Engels) die hem woorden toeroepen, lidwoorden corrigeren en indien nodig het woord spellen. Aan het einde bespreekt de leerkracht de woordenschat met de studenten. De herhaling van de woordenschat is een voorbereiding op de volgende activiteit, waarin de studenten monsters moeten beschrijven. 

details

Target language: Spanish

Resource language: Dutch

Native language of learners: Various

Age range: 18+

Language level: A1 - beginner

Educational context: Higher Education

IWB Features: Writing/pen tool (inc. handwriting recognition)

Teaching methods: Individual activity at IWB

Language area: Vocabulary

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

Ik geef les aan een ‘intermediate’ groep die altijd een digibord ter beschikking heeft, en aan een parallelgroep die deze mogelijkheid niet heeft, omdat wij niet altijd in het lokaal kunnen. Ik zie dat de eerste groep bepaalde dingen veel beter begrijpt en onthoudt omdat ze die dingen heeft gezien. Voor de tweede groep moet je aan het bord tekenen, maar die tekeningen veeg je veel sneller weg om iets anders op het bord te schrijven. Je kan ook niet meer terug. Het is anders.  […]

 

Het is niet alleen een kwestie van dingen presenteren […] je kan ook dingen manipuleren. Iemand kan zeggen: “nou, dat kan naar beneden, wat zou dan gebeuren?” Het aspect van manipuleren van informatie vind ik een toegevoegde waarde. Je kan ook dingen meteen oproepen en dingen vergroten, waardoor je tegen je studenten kan zeggen: “Concentreer je op dit stuk, want dat bepaalt wat er daarna gaat gebeuren.” Dat kan je  in een Powerpoint niet zo goed doen.

 

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Related items

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.