Login Register

Grammatica: het perfectum oefenen met interactieve objecten (vortex)

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

Is het 'gehuurd' of 'gehuurt'?  In een afsluitende activiteit over het perfectum moeten de studenten met kaartjes aangeven of een werkwoord op +d of op +t eindigt.  De studenten krijgen eerst groene en rode kaartjes. De leerkracht leest een werkwoord voor, de studenten moeten dan ofwel een rode (ge+stam+t) of een groene (ge+stam+d) kaart tonen. Afhankelijk van het antwoord van de studenten verplaatst de leerkracht het werkwoord naar de rechter- of linkercirkel. Deze interactieve template komt uit de galerij ('vortex sort- text').

details

Target language: Dutch

Resource language: Dutch

Native language of learners: Various

Age range: 18+

Language level: A1 - beginner

Educational context: Higher Education

IWB Features: Interactive objects

Teaching methods: Whole class questioning

Language area: Grammar

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

Door met de groene en rode kaartjes te werken, moet iedereen voor zich een antwoord geven. Zo heb je snel een overzicht wie het begrijpt en wie niet. […] Je merkt dat sommige mensen in het begin naar elkaar kijken: "Wat mijn buur doet, doe ik ook." Maar je merkt dat ze er uiteindelijk allemaal zelf over gaan nadenken en het ook daadwerkelijk begrijpen. […]

Als je dan met de vectors de antwoorden kan laten verschijnen, merk ik dat dit reactie bij de studenten oproept. Want op het moment dat een woord geblokkeerd wordt omdat het fout is, zeggen ze "Oh, dat is fout! Waarom?". Dan gaan ze daar echt over nadenken waarom het fout is in plaats van gewoon passief te zitten luisteren.  […] 

Ik doe die 'goed of fout'-oefening ook wel eens. Ik schrijf bepaalde vormen op en zij moeten met behulp van papiertjes zeggen of het goed of fout is.

 

Learner comments

The important thing when you learn a language is to practice. In a normal class if only the teacher speaks and the learners have to listen, it is very easy to think of something else and not listen. But now the board helps us to keep our attention.

Het belangrijkste bij het leren van een taal is de praktijk. Als alleen de leerkracht spreekt en de studenten luisteren, is het heel gemakkelijk om aan iets anders te denken en niet meer te luisteren. Maar het bord helpt ons om bij de les te blijven.

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.