Login Register

Een compliment geven: over foto's spreken

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

Hoe geef je iemand een compliment in het Nederlands? Na een herhaling van de vormen van het adjectief leren de buitenlandse studenten hoe je iemand een compliment geeft. In een tweede stap krijgen ze foto’s van bekende Nederlanders te zien. Samen bespreken ze wie van de twee vrouwen of mannen ze mooier vinden en waarom. Aan het einde laat de leerkracht de namen van de bekende Nederlanders zien. Daarvoor heeft ze de namen en de ster gegroepeerd, zodat het object gemakkelijk verplaatst kan worden.

details

Target language: Dutch

Resource language: Dutch

Native language of learners: Various

Age range: 18+

Language level: A1 - beginner

Educational context: Higher Education

IWB Features: Hide & Reveal, Image

Teaching methods: Whole class instruction

Language area: Speaking

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

Dat met de foto’s is echt iets wat je met het SMART Board kunt doen. Dat deed ik daarvoor niet. Vroeger had je gewoon getekende plaatjes in een boek, maar dat stimuleert toch minder dan foto’s.  [...] Foto’s lokken meer reactie en discussie uit dan getekende plaatjes in het boek. En zo gaan ze ook volgens een vaste routine antwoorden, wat uiteindelijk de bedoeling was. 

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Related items

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.