Login Register

Kleding: woordenschat bespreken op basis van tekeningen

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

Op het bord worden verschillende kledingstukken getoond. Ter herhaling bespreekt de klas hoe die in het Nederlands heten en wat het juiste lidwoord is. Door de tekeningen kan de leerkracht het verschil tussen ‘de trui’ en ‘het T-shirt’ gemakkelijk uitleggen. De leerkracht schrijft de woorden op het bord. De tekeningen komen uit de galerij waar een ruime keuze aan beelden te vinden is. Na de bespreking van de woordenschat moeten de leerlingen in een spreekoefening kleding ruilen. Die oefening vindt plaats in de twaalfde les Nederlands voor buitenlandse studenten.

details

Target language: Dutch

Resource language: Dutch

Native language of learners: Various

Age range: 18+

Language level: A1 - beginner

Educational context: Higher Education

IWB Features: Ad Hoc Annotation, Image

Teaching methods: Whole class instruction

Language area: Vocabulary

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

De oefening met de kleding bevatte reeds gekende woordenschat. Het doel was dus om te controleren of ze alles nog wisten of om enkele woorden opnieuw op te frissen. Zo’n herhaling kunnen de studenten zeker gebruiken, want de vorige les was al twee weken geleden. De studenten weten ook meteen waarover het gaat en er is geen extra uitleg nodig.

Wat ik heel vaak gebruik – zeker in het begin – is handschriftherkenning. Want ik merk dat mensen die zelf een ander schrift hebben - Chinezen of Grieken bijvoorbeeld - in het begin moeite hebben om een geschreven handschrift te herkennen.

Learner comments

What I really like is that she can save what she wrote. She can always go back and discuss the words again, if necessary.
Wat ik echt fijn vind, is dat de leerkracht de dingen die ze opschreef, kan bewaren. Ze kan altijd teruggaan en de nieuwe woorden opnieuw uitleggen als dat nodig mocht zijn.

 

 

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Related items

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.