Login Register

Grammaire : le pronom relatif - Outil Révéler ou ombre à l'écran

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

In een les over het betrekkelijk voornaamwoord gebruikt de leerkracht de schermschaduw om de theorie stap voor stap uit te leggen. Met een schermschaduw kan je de aandacht van je publiek gericht sturen. De leerkracht gebruikt ook de pen om bepaalde woorden te markeren en het verschil tussen ‘o’ en ‘ou’ te benadrukken.

details

Target language: French

Resource language: Dutch

Native language of learners: Dutch

Age range: 15+

Language level: A2 - Lower Intermediate

Educational context: Secondary Education

IWB Features: Content marking, Hide & Reveal

Teaching methods: Whole class instruction

Language area: Grammar

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

Zonder het digibord had ik de voorbeeldzinnen gewoon op bord geschreven. Je werkt wel met kleuren en je duidt aan, maar met het SMART Board is het toch wat duidelijker, denk ik. [...]

Door dat scherm kan je echt in fases werken: Je kan eerst de Nederlandse zin laten zien en dan aan de leerlingen vragen hoe je dat in het Frans zegt. Zij zien de oplossing dan nog niet staan. Ik vind dat gordijn wel supergemakkelijk.

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Related items

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.