Login Register

Friendship: re-arranging a poem with drag and drop

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

Als afsluiting van een les over vriendschap moeten de leerlingen een gedicht in de juiste volgorde zetten. De leerkracht gebruikt hiervoor een template uit de “lesson activity toolkit”.  Eerst bekijken de leerlingen op papier wat de juiste volgorde zou kunnen zijn. In een volgende stap komt een leerling aan het bord en sleept de zinnen in de juiste volgorde. Aan het einde controleert de leerling of de oplossing klopt door op de knop “check” te klikken. Wanneer hij ziet dat er een aantal zinnen niet kloppen, stuurt hij bij.  Voordat de leerlingen aan het tweede gedeelte van het gedicht beginnen, lezen ze de oplossing samen door en bespreken de inhoud en de woordenschat.

details

Target language: English

Resource language: Dutch

Native language of learners: Dutch

Age range: 15+

Language level: A2 - Lower Intermediate

Educational context: Secondary Education

IWB Features: Drag & drop, Interactive objects

Teaching methods: Individual activity at IWB

Language area: Life & Culture

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

In het verleden heb ik dit soort oefening op papier uitgedeeld. Maar dat is zoveel werk om dat allemaal te knippen en voor te bereiden. En dan kan je ook moeilijker vergelijken. […] Door het op deze manier te doen, komt het veel minder van mij en andere leerlingen kunnen nadien ook nog input geven. Op die manier zijn ze toch meer bezig met de oefening zelf. […]

Als het kan, laat ik in elke les leerlingen aan het digibord komen. Het vraag veel tijd maar het is wel leuk voor de leerlingen. Ik zou het veel liever zelf doen, want dan gaat het sneller maar je merkt dat ze positief reageren als ze het mogen proberen.

Learner comments

Leerling 1: De oefening met het verschuiven was leuk. Dat was interactiever dan gewoon saai op een bord schrijven.

Leerling 2: Het is leuk dat je soms naar het bord mag om dingen aan te duiden. Als het juist is, is het wel leuk.

Other comments

 

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.