Login Register

Friendship: discussing qualities of a good friend - interactive objects

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een goede vriend? Dat is de vraag die de leerlingen eerst zelf moesten beantwoorden. De antwoorden van de leerlingen zijn in het begin van de video nog op het digibord te zien. Nu worden de antwoorden met de resultaten van een survey vergeleken: De leerlingen moeten in groep bespreken welke eigenschappen op de eerste vijf plaatsen komen.  De oplossing  wordt onderling op papier gecontroleerd en op het digibord met een template van de “lesson activity toolkit” getoond. Verschillende leerlingen moeten aan het bord telkens twee eigenschappen kiezen die volgens hen goed scoorden.

details

Target language: English

Resource language: Dutch

Native language of learners: Dutch

Age range: 15+

Language level: A2 - Lower Intermediate

Educational context: Secondary Education

IWB Features: Interactive objects

Teaching methods: Individual activity at IWB

Language area: Life & Culture

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

Deze oefening is gebaseerd op het boek. Het leerboek pakt het iets anders aan: daar krijgen ze een lijst van adjectieven en dan moeten ze zeggen wat ze zelf belangrijk vinden. Maar ik vind het leuk als het van hen komt: vandaar dat ik ze eerst met elkaar laat praten om  te zien welke woorden ze kennen. Pas in een volgende oefening laat ik hen met andere woorden in contact komen.

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Related items

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.