Login Register

Bingo: listening to a song about friendship - hide and reveal

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

Als introductie van een les over vriendschap luisteren de leerlingen naar de titelsong van de televisieserie 'Friends'. De leerlingen krijgen een papier met een aantal woorden. Ze moeten alle woorden die ze horen, aanduiden. Wie het eerst een hele rij aangeduid heeft, roept "Bingo”. Aan het einde van het lied komt een leerling aan het bord en laat de oplossing zien.

Opmaak: De leerkracht heeft de oplossing met een pen gemarkeerd en samen met het vraagteken-icoon gegroepeerd. De inhoud is tijdens de opdracht niet te zien. Pas tijdens de bespreking laat de leerling het object zien en verplaatst hij het vraagteken van de linkerkant naar het icoon rechts.

 

details

Target language: English

Resource language: Dutch

Native language of learners: Dutch

Age range: 15+

Language level: A2 - Lower Intermediate

Educational context: Secondary Education

IWB Features: Hide & Reveal, Sound

Teaching methods: Individual activity at IWB

Language area: Life & Culture

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

Deze oefening vind ik wel leuk. Het is gemakkelijk dat het liedje al in de flipchart geïntegreerd is. Dat doe ik regelmatig met liedjes. De oefening is ook eenvoudig te verbeteren, omdat je ineens kan aanduiden welke andere woorden nog te horen waren en dan kan je het verschil tussen ‘life’ en ‘live’ bespreken.

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Related items

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.