Login Register

Grammaire : le pronom relatif - glisser-déposer

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

Aan het einde van een les over het betrekkelijk voornaamwoord (‘le pronom relatif') moeten de leerlingen een overzicht invullen. De regels hiervoor werden al eerder uitgelegd en met oefenzinnen besproken. De leerlingen moeten eerst de tabel zelf op papier invullen. Dan komt een leerling aan het digibord en sleept de voornaamwoorden naar het juiste kader.

 

details

Target language: French

Resource language: Dutch

Native language of learners: Dutch

Age range: 15+

Language level: A2 - Lower Intermediate

Educational context: Secondary Education

IWB Features: Drag & drop

Teaching methods: Individual activity at IWB

Language area: Grammar

IWB board used: SMART Board

Teacher comment

Ik laat de leerlingen veel aan het bord komen. Ze vinden dat geweldig en ik merk dat ze ook veel alerter en aandachtiger zijn.

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Related items

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.