Login Register

Grammaire : Le pronom relatif - marqueur de contenu

Uploaded by Margret Oberhofer, Linguapolis, University of Antwerp (Belgium)

Description

Deze les gaat over het gebruik van het betrekkelijk voornaamwoord (‘le pronom relatif'). De leerkracht legt de verschillende regels uit en gebruikt de markeerstift om telkens het antecedent te markeren. In een volgende stap moeten de leerlingen de twee zinnen samenvoegen tot één zin door een betrekkelijk voornaamwoord te gebruiken. De juiste oplossing wordt getoond wanneer op het object geklikt wordt (animatie: ‘fade-in’). Later in de les gebruikt de leerkracht ook nog de pen in andere kleuren om bepaalde regels verder uit te leggen (zie screenshot).

details

Target language: French

Resource language: Dutch

Native language of learners: Dutch

Age range: 15+

Language level: A2 - Lower Intermediate

Educational context: Secondary Education

IWB Features: Content marking, Interactive objects

Teaching methods: Whole class discussion

Language area: Grammar

IWB board used: e-Beam

Teacher comment

Het is interessant dat de oefening volledig voorbereid is. Ik kan de hele tijd naar de leerlingen kijken en ondertussen de oplossing laten zien. Op die manier zie ik veel sneller wie moeilijkheden ondervindt en extra uitleg nodig heeft. Als ik zelf alles moet opschrijven zie ik niet of iedereen het wel begrepen heeft. […]

Met een digibord zijn mijn lessen veel sneller, bv. als wij oefeningen met heel veel zinnen aan het verbeteren zijn die de leerlingen al gemaakt hebben. Dat duurt altijd heel lang tot dat al de zinnen op het (krijt)bord staan. Ze moeten misschien maar een woord verbeteren, maar ik moet wel al de zinnen opschrijven. […] Met een digibord kan ik twee of drie bladzijden per les doen en met een krijtbord is dat maar maximum 1,5 blad omdat ik alles moet opschrijven.

License - CCBY

You are free:

  • to Share — to copy, distribute and transmit the work
  • to Remix — to adapt the work
  • to make commercial use of the work

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Disclaimer

Every effort has been made to ensure necessary copyright permission has been gained for materials used on this website. In some instances we have been unable to trace the ownership of copyright material and we would appreciate any information that would enable us to do so.

Team

Coordinator

Partners

iTilt

About Us

iTILT is a European project on Interactive Technologies in Language Teaching which focuses on the use of interactive whiteboards in the communicative language classroom. If you have comments or questions about this project please contact us.