Partners / Socios / Partenaires / Partner / Partners / Paydaşlar

Coordinator / Coordinador / Coordination / Koordinator / Coördinator / Koordinatör

                     University of Antwerp – LINGUAPOLIS (Belgium / Bélgica / Belgique / Belgien / België / Belçika)

Partners

      Technology Enhanced Lifelong Learning TELLConsult (Netherlands / Holanda / Pays Bas / Niederlande / Nederland / Hollanda)

 

           Pädagogische Hochschule Heidelberg (Germany / Alemania / Allemagne / Deutschland / Duitsland / Almanya)

 

               Université de Nice-Sophia Antipolis (France / Francia / France / Frankreich / Frankrijk / Fransa)

 

 

         British Council Barcelona (Spain / España / Espagne / Spanien / Spanje / İspanya)

 

  Cardiff Metropolitan University  (UK / Reino Unido / Royaume Uni / Großbritannien / Verenigd Koninkrijk / Büyük Britanya)

                    Bilkent University (Turkey / Turquía / Turquie / Türkei / Turkije / Türkiye)

 

Associated Partners / Socios colaboradores / Partenaires associés / Beteiligte Partner(unternehmen) / Geassocieerde partners / Ortak Paydaşlar

Language students, teachers and future teachers in these institutions will work with us to collect over one hundred examples of best practice in IWB use in their own daily classroom experience.
 
Estudiantes de lengua, profesores y futuros profesores de estas instituciones trabajarán con nosotros recopilando cientos de ejemplos de prácticas en el uso de IWB, basados en su propia experiencia  en las clases.
 
Les étudiants, enseignants et futurs enseignants des établissements suivants collaboreront avec nous pour recueillir une centaine d'exemples de pratiques exemplaires autour du TBI de leur propre expérience de classe.
 
Studierende, Lehrer und Lehramtsanwärter aus den folgenden Institutionen werden in Kooperation mit unserem Projekt über hundert Beispiele des optimalen Einsatzes von IWBs im täglichen Gebrauch sammeln.
 
Taalstudenten, taalleraars en toekomstige leraars in deze organisaties zullen met ons samenwerken om meer dan 100 best practice-voorbeelden te verzamelen hoe je het interactieve whiteboard dient te gebruiken in de dagelijkse lespraktijk.
 
Aşağı da belirtilen kurumlardaki dil öğrenci öğretmenleri kendi sınıf deneyimlerine dayalı olarak etkili EAT kullanımını örnekleyen materyallerin geliştirilmesinde proje ortaklarıyla birlikte çalışacaklardır.
 

Associated dissemination partners / Socios divulgadores / Partenaires associés pour la dissemination / Beteiligte Partnerunternehmen für die Veröffentlichung / Geassocieerde disseminatiepartners / Proje Sonuçları Paylaşım Paydaşları

Our dissemination partners will share the project's results among the members (teachers and clients) of their teaching networks.

Projenin paylaşım paydaşları proje sonuçlarını kendi öğretim ağlarındaki üyelerle paylaşacaklardır.
 
Nuestros divulgadores compartirán los resultados del proyecto con el resto de miembros (profesores y clientes) de sus redes de enseñanza.
 
Nos partenaires pour la dissemination feront suivre les résultats du projet aux membres de leurs réseaux d'enseignements (enseignants et clients).
 
Unsere beteiligten  Partnerunternehmen für die Veröffentlichung werden den Mitgliedern (Lehrkräfte und Kunden) ihres Unterrichts-Netzwerkes die Ergebnisse des Projekts mitteilen.
 
Onze disseminatiepartners zullen de projectresultaten delen met de leden (leraars en cliënten) van hun onderwijsnetwerken.
 
Projenin paylaşım paydaşları proje sonuçlarını kendi öğretim ağlarındaki üyelerle paylaşacaklardır.
 

iTILT cooperates with the iTEC-project of European Schoolnet.

Interested in becoming a dissemination partner too? More information here.

¿Estás interesado en convertirte en divulgador de este proyecto?  Por favor, haz click aquí.
 
Si l'idée de devenir un partenaire pour la dissemination des résultats du projet vous intéresse, cliquer ici.
 
Sind Sie daran interessiert, ein Partnerunternehmen zu werden? Klicken Sie bitte hier.
 
Bent u geïnteresseerd om zelf een disseminatiepartner te worden? Klik dan hier.
 
Paylaşım Paydaşı olmakla ilgileniyor musunuz? Detaylı bilgi için lütfen burayı ziyaret edin.